Betrouwbaar Luchthavenvervoer In Nederland - Bgr Taxi  thumbnail

Betrouwbaar Luchthavenvervoer In Nederland - Bgr Taxi

Published May 08, 24
7 min read

De lening moet wel worden terugbetaald en dat zal uit de tarieven voor de vervoerders gaan. luchthavenvervoer brussels airport. De vraag is of het dan beter is om die tarieven hoog te hebben voor een korte termijn of lager voor een langere termijn, maar de lening wordt uit die rendementen terugbetaald. Ik kom daarop terug in de brief

Die kwam uit de klantenbarometer. De heer Ziengs had ook een vraag over de onafhankelijkheid en governance van TLS (luchthavenvervoer brussels airport). Daar kom ik graag voor het einde van het jaar op terug in mijn reactie op het ACM-advies. De : Mevrouw Van Brenk heeft als eerste een vraag over dit blok

Dat is toen mislukt. Mijn vraag is of er al meters zijn gemaakt om dat alsnog te laten lukken, misschien op een andere manier. Kan de Staatssecretaris daar iets over zeggen? Staatssecretaris : Op het gevaar af dat het een beetje technisch wordt: die pilot, die ging over een bepaalde manier van gebruik van je mobiele telefoon om in te checken, is mislukt.

Dit wordt absoluut meegenomen voor de toekomst (luchthavenvervoer brussels airport). De : Ik meen dat ook de heer Van Aalst een vervolgvraag heeft. De heer (PVV): Ja, dat klopt, over de single check-in/check-out. Volgens mij is dat heel makkelijk in de zin dat we het er unaniem over eens zijn dat de reiziger bij alle partijen op één staat

Luchthavenvervoer Zelzate

Of het ingewikkeld is, vind ik niet zo heel belangrijk. Regel het gewoon! Richting mijn collega van de SP, die wat moeite heeft met privacygegevens, zou ik zeggen: neem dan een anonieme kaart. Volgens mij ben je er dan ook, maar als je denkt dat je gegevens niet overal bekend zijn, leef je ook in een sprookjeswereld.Volgens mij is het niet zo heel ingewikkeld, zo zeg ik richting de Staatssecretaris - luchthavenvervoer brussels airport. Regel het gewoon! Staatssecretaris : Ik kom nog met een brief waarin ik u alles tot in detail zal uitleggen. Luchthavenvervoer Dusseldorf. We hebben een stelsel waarin provincies de vrijheid hebben om in concessies verschillende prijzen te hanteren

Als je alleen maar in- en uitcheckt, kan dat heel grote consequenties hebben voor de prijs. De vraag is of de reiziger daarmee gediend is. Net als met het verlengen van de ov-chipkaart vind ik dat we uit het perspectief van «de reiziger staat op 1» zorgvuldig moeten kijken naar de consequenties voor de reiziger.Met de huidige techniek kan het heel lastig zijn. Luchthavenvervoer Charleroi. luchthavenvervoer brussels airport. Nieuwe technieken maken het misschien makkelijker en dan zijn er wellicht opties om het wel te doen zonder dat je met privacyproblemen te maken krijgt. Dat zijn de afwegingen die we moeten maken om het optimum te vinden voor al die aspecten waar de reiziger aan hecht

Luchthavenvervoer Eeklo

Daar zitten best wel wat haken en ogen aan, maar we werken er hard aan. Ik kom nog met een brief hierover bij u terug. luchthavenvervoer brussels airport. De : De heer Sienot gaf aan dat hij nog een vraag had, maar misschien is dat niet meer het geval. In dat geval gaan we door naar de heer Von Martels

De heer (CDA): Dank u wel. De Staatssecretaris constateert dat de rendementen van TLS wel erg hoog zijn, sowieso tot 2021 - luchthavenvervoer brussels airport. Ze wil daar graag naar kijken. Betekent dat dat ik haar niet via een motie hoef op te roepen om daar aandacht aan te besteden? Ik begrijp dat ze daarop wil terugkomen

Staatssecretaris : Ja, zo werkt dat met toezeggingen. Die worden geregistreerd en werken door, ook als ze niet in een motie staan. Ik zal er graag naar kijken. Ik zal dat doen vanuit het perspectief van de reiziger. Wat is voor hem of haar het beste? Ik kan het zo niet beoordelen, maar ik ga er absoluut naar kijken op verzoek van de heer Von Martels.

De heer (VVD): Ja, dank u wel - luchthavenvervoer brussels airport. Ik heb een vraag die in lijn is met de vraag van de heer Von Martels. Ik kreeg net antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb. Ik heb wel de waardering van 8,2 genoemd, maar dat was het beginzinnetje van een vraag die eigenlijk inherent was aan die van de heer Von Martels

Luchthavenvervoer - Alptax Taxiservice B.v.

8,2 is prima, maar het ging mij met name om de governance en de rendementen. Staatssecretaris : Als de ACM zo'n rapport schrijft en daar dit soort dingen in opmerkt, dan vind ik dat dit reden is om daar goed naar te kijken. Nogmaals, ik doe dat vanuit het perspectief van de reiziger en vanuit het belang van open data.

De : De Staatssecretaris gaat door naar het volgende blok. Staatssecretaris : Ja, dat is het blok taxi en daarna heb ik nog het blok overig. Ik begin met een algemene lijn. Je ziet dat er zich een nieuwe taximarkt ontwikkelt. luchthavenvervoer brussels airport. Dat biedt kansen aan nieuwe ondernemers, maar dat brengt ook nieuwe vraagstukken met zich

Een voorbeeld daarvan is dat we voor de oude taximarkt een aantal instrumenten hebben ingericht om ervoor te zorgen dat de reiziger verzekerd is van een goede kwaliteit. We hebben dat gedaan omdat het reputatiemanagement lastig was (luchthavenvervoer brussels airport). Nu zie je dat de nieuwe ondernemers op een andere manier hetzelfde effect bereiken

Door de platforms wordt op een andere manier invulling gegeven aan hetgeen we voor de traditionele taxibranche via regelgeving hebben moeten vastleggen omdat het niet vanzelf tot stand kwam. In zijn algemeenheid is van het belang om te analyseren of de regelgeving nog klopt, ook voor nieuwe vraagstukken - luchthavenvervoer brussels airport. We willen allemaal situaties zoals in New York en Londen voorkomen

Luchthavenvervoer SchipholDe vraag is wel of de situatie in onze steden vergelijkbaar is. We maken een analyse van de regelgeving. Wat is nodig voor een evenwichtige ontwikkeling van de taximarkt? Het doel is om voor heel veel reizigers een taxirit tegen een aantrekkelijke prijs toegankelijk te maken - luchthavenvervoer brussels airport. Ik ga daarover met de steden praten, onder andere met Amsterdam

Ik ga wel kijken dat we niet onnodig nieuwe ontwikkelingen die reizigers heel veel bieden, te veel beperken. Ik ga met de gemeenten in gesprek. Ik sluit niets op voorhand uit. Ik zeg ook niet op voorhand toe dat ik bepaalde maatregelen neem. We moeten kijken wat er nodig is op basis van de situatie zoals die zich ontwikkelt.

De : Zijn er nog meer vragen over taxi's? Staatssecretaris : Er zijn nog heel veel meer vragen over taxi's - luchthavenvervoer brussels airport. Ik zal die eerst beantwoorden. Er is gevraagd naar een gelijk speelveld, arbeidsvoorwaarden en schijnzelfstandigheid. Daar zijn regels voor. Het is van belang dat die regels worden nageleefd. De Belastingdienst controleert op schijnzelfstandigheid

De heer Van Dijk vroeg naar het maximeren van taxivergunningen. Het volumebeleid lijkt me helder - luchthavenvervoer brussels airport. Ik heb dat al gezegd. Overigens kan het ook zo zijn dat de gemeente Amsterdam zegt dat zij op de grachtengordel vanaf een bepaalde periode alleen nog zero-emissietaxi's wil. Dat moet dan wel gebeuren op eerlijke voorwaarden zodat iedereen daar toegang toe kan hebben

Luchthavenvervoer Brabant

De heer Van Dijk vroeg of we gemeenten juridische ondersteuning kunnen bieden, zoals de gemeente Haarlemmermeer. Uiteraard, dat heb ik gedaan en dat blijf ik ook doen. De heer Van Dijk vroeg ook wat de ILT kan doen bij de handhaving ten aanzien van Uber. Alle taxichauffeurs en -ondernemers moeten aan dezelfde landelijke regels voldoen.

Dat geldt dus ook voor Uber. De ILT houdt toezicht op de naleving en handhaaft ook. Het gaat om het gelijke speelveld - luchthavenvervoer brussels airport. De regels gelden voor iedereen. De ILT houdt toezicht op iedereen en handhaaft waar nodig. Dan het afschaffen van de teruggave van bpm voor taxi's en het doelgroepenvervoer

Na het afschaffen van de bpm-teruggave voor taxi's gaat de CO2-uitstoot een rol spelen bij de aanschafbeslissing. Voor zeer zuinige of emissievrije auto's geldt een lagere of zelfs geen bpm. Met de keuze voor duurzame taxivoertuigen voorkomen ondernemers hoge kosten. De Staatssecretaris van Financiën zal verder met u het Belastingplan doorspreken.Ik ben heel graag bereid om de zorgen hierover onder de aandacht te brengen van mijn collega die over de financiering van de zorg gaat. luchthavenvervoer brussels airport. Dan weten we zeker dat ook hij dit punt op het netvlies heeft. Ook gemeenten kunnen hierin een rol spelen. Er zijn verschillende vragen geweest over het stopzetten van de financiering van een landelijk klachtenmeldpunt

Latest Posts

Goedkoopste Luchthavenvervoer

Published May 09, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Melle

Published May 09, 24
7 min read